SØKERESULTAT:

Miljø og bærekraft

Toten Glass & Aluminium AS jobber for at vår påvirkning på miljøet skal være minst mulig. Våre produkter er vedlikeholdsfrie og har meget lang holdbarhet. Vi benytter lokale, norske leverandører på glass, aluminium og transport. Aluminium og glass som ikke brukes i produksjonen leveres til gjenvinning. All plastemballasje leveres til gjenvinning. Vi jobber hele tiden for å redusere energiforbruket, både i produksjonen og i vår bygningsmasse, gjennom god og effektiv styring av lys og varme. Aluminium Hydal Aluminium Profiler AS er vår leverandør av ekstruderte aluminiumprofiler, og holder også til på Toten. De handler kortreist aluminiumbolt, fremstilt i Norge, hvor vi har verdens reneste energi. Det faktum at norsk aluminium fremstilles ved hjelp av miljøvennlig vannkraft, gjør at CO2-utslippet per tonn aluminium kun utgjør 1/10 av utslippet fra et smelteverk som drives med strøm fra kullkraftverk. Aluminium blir kalt det grønne metall, og er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på byggemarkedet. Aluminium har redusert vekt og energiforbruk, og produktet har også unike egenskaper som gir reduserte vedlikeholdskostnader og lang holdbarhet. Aluminium er det metallet det produseres mest av i verden, etter jern. Aluminium lar seg lett resirkulere. Omtrent 75 prosent av all produsert aluminium, gjennom tidene, er fortsatt i bruk. Resirkulert aluminium krever kun 5 prosent av energiforbruket sammenlignet med produksjon av primæraluminium. Uten å miste noen av sine egenskaper, kan aluminium gjenvinnes uendelig. Glass Pilkington Norge AS er vår hovedleverandør av glass. Fabrikken på Elverum er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at virksomheten tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Les mer »

Finn din nærmeste
forhandler